Mediteren leren € 12,50
Mediteren leren

Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. Deze kan zich ontplooien door een verdere bewustwording. De ?standaardmeditatie?, met aandacht voor de adembeweging in de onderbuik, wordt verder gebruikt om de processen in de geest en verschijningsvormen van de geest beter te leren kennen. Eerst komt de beginsituatie aan de orde met de al bestaande eigen kennis van meditatie en haar doel, dan volgen de belangrijkste principes van meditatie: in jezelf naar binnen gaan en je intern opstellen, je geest stil laten worden, je eigen situatie en je ware aard steeds duidelijker gaan zien, je werkelijkheid laten transformeren, jezelf overgeven. Een apart deel wordt gevormd door de voorbereidingen op de meditatie. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de ontspannen concentratie van de aandacht, aan de verdere ontplooiing van de meditatie en aan het integreren van de meditatie in het dagelijkse leven. De benadering blijft praktisch. Steeds worden oefeningen gegeven, maar deze zijn gericht op een beter inzicht in de eigen geest. In de verheldering en verruiming van de eigen bewuste zijnssfeer komt er een moment waarop de herkenning doorbreekt van de diepte van jezelf en van de wereld als een Openheid die voorafgaat aan alle vormen.Tijdschrift voor Yoga 2002 nr. 2, p. 67Recensie door dr. Kees BoukemaZoals de titel van dit boek al aangeeft, gaat het hier om een handleiding bestemd voor ieder die wil leren mediteren. Wie het boek heeft door¬gewerkt - dat wil zeggen, de instructies heeft gelezen en de oefeningen heeft gedaan - die zal merken dat het mediteren zelf ook een vorm van leren is. Je leert met name de processen van je eigen geest kennen; de onstuimigheid, de stug¬heid en de helderheid die er kan zijn. Je leert ook met welke meditatiemethode het inzicht in die mentale processen het meest is gediend. De methoden die in dit boek uiteengezet worden zijn betrekkelijk eenvoudig, de terminologie is nergens duister en de oefeningen die er in beschreven worden blijken effectief.

Stiltewandelingen naar eenheid € 14,95
Stiltewandelingen naar eenheid

Wandelen in stilte is terugkeren tot de rust die in de drukte van het leven vaak wordt gemist. Veel mensen zoeken die rust en vinden die in de natuur. Vooral de ervaring van de open ruimte en de eenvoud van planten en dieren werkt terug op degene die daarvoor open staat. Dit boek geeft 40 korte oefeningetjes voor ontspanning, stilte en openkomen, maar vooral voor de zijnservaring van eenheid. Douwe Tiemersma heeft vanuit de advaitabenadering landschapsmeditaties ingebracht die hij met groepen deed. Pia de Blok heeft aanwijzingen en oefeningen aangedragen vanuit haar werk met jongeren en non-dualiteit en vanuit haar ervaring met groepen tijdens stiltewandelingen. Ze zijn zorgvuldig door hen bijeengebracht. De oefeningen kunnen zowel individueel als in groepen worden gedaan.

Management en non-dualiteit € 15,00
Management en non-dualiteit

Handelingen krijgen vorm vanuit de wijze waarop men in het leven staat. Zo wordt ook het management bepaald door de oriëntatie, de inspiratie en de eerste aannames over de aard van mens en wereld. In bedrijven en organisaties is langzamerhand meer oog gekomen voor het belang van de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, non-dualiteit. Wat betekent deze ?niet-tweeheid? en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen vormden het uitgangspunt van de projectgroep ?Werk, management en non-dualiteit? van het Advaita Centrum in Gouda, en ook van het 4e Advaita Symposium ?Management en de spiritualiteit van non-duale heelheid? op 16 maart 2007 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit boek bevat de uitgewerkte lezingen van dit symposium en enkele aanvullende teksten.De auteurs vertellen over de aard en mogelijkheden van de gerichtheid op non-dualiteit in het leidinggeven vanuit verschillende invalshoeken. Alle auteurs zijn geïnspireerd door de vreugde en schoonheid van non-dualiteit en door de mogelijkheid dat deze zich in de werkomgeving verspreidt door een non-duale instelling van leidinggevenden. Vanuit hun ervaring en inzicht laten zij zien dat veel problemen in relatie tot het werk en tussen medewerkers, in de interne organisatie en externe contacten verdwijnen als de scheidingen worden opgeheven. Zij hopen dat dit boek een groter inzicht geeft in de aard van non-duale heelheid in het management en dat deze heelheid ook anderen zal inspireren om haar te bevorderen.InhoudDouwe Tiemersma ? VoorwoordKorte aanduiding van de hoofdstukkenDouwe Tiemersma ? De doorbreking van dualiteit in het managementArun Wakhlu ? Non-dualiteit, wholesome leadership en de actuele uitdagingenWilfried Claus ? Wholesome leadership: het dagelijkse zoeken naar vreugde, vrede en welvaart Teun Hardjono ? Non-duale eenheid als principe voor het inrichten van organisatiesPaul de Blot SJ ? Is vernieuwing mogelijk in het spanningsveld van de dualiteit? Op zoek naar de spirituele kracht van de organisatieJohannes Witteveen - Management en de spiritualiteit van eenheidLars Overhaus ? Niet-regelen op een zeilschip ? een ervaringsverslagDouwe Tiemersma ? Non-dualiteit op de werkvloerPersonaliaUitgeverij Advaita CentrumHet Advaita CentrumKoorddanserRecensie door Lennie HaarsmaMet de bundel `Management en non-dualiteit' geven auteurs vanuit diverse invalshoeken helder zicht op mogelijkheden om op een non-duale manier leiding te geven. Zij zijn allen geïnspireerd door de vreugde en schoonheid van non-dualiteit. Van hun ervaring en inzicht laten zij zien dat veel problemen in relatie tot het werk en tussen medewerkers, in contacten verdwijnen als scheidingen worden opgegeven. Vanuit mijn werk als trainer en adviseur werk ik voor organisaties waar de interne organisatie en externe leidinggevenden zich soms alleen voelen en moeite hebben om hun medewerkers te vertrouwen en verantwoordelijkheden te geven. Ik ben serieus van plan deze managers te attenderen op dit interessante, stimulerende en praktisch toepasbare boekje. Dat hen kan helpen om meer samenhang, eenheid, heelheid en non-dualiteit in de organisatie te brengen. Daarvoor is nodig dat je als manager open bent en jezelf ruimte geeft om niets te doen in het volste vertrouwen dat een ieder weet wat er gedaan moet worden!

Openingen naar openheid € 14,50
Openingen naar openheid

Veel mensen hebben een besef van een openheid waarin gescheidenheid en alle problemen die daarbij horen, geen rol meer spelen. Deze openheid kent geen tweeheid. In dit boek zijn korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.Als zelf is de grondeloze grond te kennenIn de stilte vindt er een omkering plaatsWat voor realiteit heeft je zeepbel?Je weet: als er een kleine bres in de dijk is, is de zee niet meer te houdenDoor ontspanning vallen grenzen weg en meteen is er vreugdeInZicht aug. 2007Recensie door Danny SesaelDe teksten in dit boek hebben meer de allure van lichtstralen die op de door ons zelf geschapen werkelijkheid vallen, met de bedoeling om meer helderheid en inzicht te verschaffen. Bij lichtstralen, ongrijpbaar als ze zijn, is de kans ook minder groot dat ze opgenomen worden in onze verhalen en ten prooi vallen aan onze voortdurende neiging tot conceptualiseren. Elke lichtstraal is een uitnodiging om ons denken, al is het maar voor een enkel ogenblik, te laten voor wat het is en op te gaan in de Openheid. De woorden in dit boek lijken rechtstreeks voort te komen uit de Openheid en gericht tot iedereen die zijn of haar zelfonderzoek wil radicaliseren: ? Doorzie hoe betrekkelijk elk verhaal is. Doorzie elke uitspraak als betrekkelijk. Zet niets vast. En wanneer alles op drift komt, wanneer niets vaststaat, wat dan? Dan komt er een diepe ervaring van loslaten en stilte.?

De elf grote Upanishaden € 20,00
De elf grote Upanishaden

Het uitgangspunt bij het maken van dit boek was een cursus waarin elf docenten teksten uit de Upanishaden lazen en een toelichting daarop gaven. Alle deelnemers waren over de inhoud van wat zij brachten zo enthousiast, dat het plan werd opgevat de teksten uit te werken en in een boek op te nemen. Dit is het resultaat.De Upanishaden waar het in dit boek om gaat, zijn erg oude Indiase geschriften (vanaf de 8e eeuw v.Chr.) met een destijds geheim onderricht. Ze worden in het hindoeïsme als een van de belangrijkste klassieke teksten gezien. Hun boodschap van de identiteit van de wereldgrond (Brahman) en de bron van zelf-zijn (Âtman) wekte ook in het Westen interesse op.De interpretatie en wijze van bespreken is zowel in India als in dit boek steeds verschillend. De auteurs hebben een verschillende achtergrond, optiek en schrijfstijl. Het maakt het boek afwisselend en rijk. De bijdragen vullen elkaar aan, geven een kijkje in de diversiteit van mogelijke wijzen van omgang met de Upanishaden en presenteren de upanishadische boodschap van eenheid op een zo begrijpelijk mogelijke wijze.InZichtRecensie door Danny SenesaelDit boek is ontstaan uit een cursus van het Centrum voor Spiritualiteit en Filosofie te Rotterdam waarin elf docenten teksten uit de Upanishaden lazen en hun commentaar daarop gaven. Het is de verdienste van Douwe Tiemersma om deze teksten te redigeren en in boekvorm te gieten. De elf Upanishaden die aan bod komen behoren tot de groep die van oudsher als de ?grote? Upanishaden worden beschouwd. Vooraleer de teksten behandeld worden schetst Douwe de achtergrond, aard, doorwerking en relevantie van de Upanishaden. Dit boek maakt de teksten van de Upanishaden toegankelijker. Elke docent heeft zijn eigen unieke benaderingswijze om bepaalde passages toe te lichten wat het boek afwisselend en boeiend maakt. Het is geen boek om in één adem uit te lezen, maar het bevat een schat aan wijsheid zowel voor de beginnende lezer die geïnteresseerd is, als voor de lezer die al met de teksten bekend is.

De bron van het zijn € 20,00
De bron van het zijn

Nisargadatta Maharaj, De bron van het zijnUitgeverij Advaita, Heinenoord 2009ISBN 978 90 77194 07 2Omvang: 162 pag.Prijs: ¿ 15,95¿Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? ¿ dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ¿ik ben .¿Na het verschijnen van I am That in 1973 reisden veel mensen uit westerse landen naar Bombay (Mumbai) om Nisargadatta Maharaj te bezoeken. Degenen die open stonden voor de hoogste wijsheid, herkenden die bij hem, daar in dat kleine kamertje op de vliering. Bij enkelen brak die wijsheid volledig door tot openheid.De belangrijkste aanwijzing van Nisargadatta was: blijf bij het gevoelsmatige besef van ¿Ik ben¿, totdat je dit eerste-persoons ¿zijn¿, zonder invulling en zonder grenzen, intern volledig duidelijk ervaart. Daarna kun je je bewust worden van de bron van dit zelf-zijn. Dat is de absolute grondslag van alles, waarover niets valt te zeggen. Toch is er een directe interne ¿kennis¿ mogelijk van deze essentiële aard van jezelf. Deze ¿kennis¿ laat elke tweeheid en daarmee elk conflict verdwijnen.In de laatste jaren voor zijn overlijden in 1981 zijn veel gespreksopnames gemaakt. Deze zijn gebruikt bij het samenstellen van enkele boeken met gesprekken. Er lag nog waardevol materiaal dat niet in boekvorm was verschenen. Dat is nu in dit boek opgenomen.¿Pas op voor de volmaakte Goeroe.Wanneer je hem eenmaal hebt ontmoet blijf je nergens,met je volledig weggevaagd ik-gevoel.¿(Nisargadatta Maharaj)

Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn € 12,00
Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

De vraag ?wie we eigenlijk zijn? is actueel, omdat onze identiteit niet meer vanzelfsprekend is. Wij zijn eindig in tijd en ruimte, en door tijd en cultuur geconditioneerd. Voor zover we een identiteit hebben, ervaren we deze als beperkt, veranderlijk, gefragmenteerd en gevirtualiseerd. Wat blijft er van ons over? Toch hebben we het besef dat wij als zelf-zijn niet volledig opgaan in de wereld van beperkte en vluchtige verschijnselen. Hoe zijn beide typen van zelfervaring met elkaar te rijmen?Dit was het onderwerp van een symposium waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen. In deze traditie wordt zowel de betrekkelijkheid als de absoluutheid van het zelf-zijn, zowel de differentie als het een-zijn, geradicaliseerd, waardoor beide in een 'non-dualiteit' (a-dvaita) bij elkaar komen. 'Ik ben niet dit en niet dat' en toch: 'ik ben dat', 'ik ben jij', 'ik ben het zelf van alles'. Opvallend is hierbij de eenheid van theorie en praktijk: de herkenning van de betrekkelijkheid van elke identiteit en van de oorspronkelijke eenheid van zelf en de ander/het andere is tevens de werkelijke bevrijding van elke beperkende identiteit.De teksten geven een inleiding, een actuele plaatsbepaling en een kritische discussie van de Advaita Vedânta, vooral in haar visie op het zelf-zijn. Daarbij komen steeds de inhoud en de methode, de relevantie en de problemen, de ervaring, de psychologie, de filosofie en de praktijk aan de orde. Het grootste gedeelte van de discussies is ook in deze bundel opgenomen. Hierin wordt een aantal punten nader besproken. Ten slotte zijn een ?Kort overzicht van de Upanishaden en de Vedânta? en een paar klassieke teksten aan het geheel toegevoegd.Voorwoord Korte aanduiding van de inhoud van de lezingenDouwe Tiemersma, Inleiding op het symposiumBruno Nagel, Toegang tot het zelf. Van de oude Upanishaden tot Shankara Discussie met Bruno NagelDouwe Tiemersma, De actuele betekenis van de Advaita VedântaDiscussie met Douwe TiemersmaOtto Duintjer, Herkenning en bedenkingen bij Advaita VedântaDiscussie met Otto DuintjerPlenaire discussieDouwe Tiemersma Kort overzicht van de Upanishaden en de VedântaTwee teksten uit de UpanishadenHet inzicht in het onderscheid tussen degene die ziet en dat wat gezien wordt (gedeelte)InZichtRecensie door Paul blokBruno Nagel behandelt de ontwikkelingsgeschiedenis van het non-dualistisch denken met als hoogtepunt Shankara. Douwe Tiemersma gaat in op de actuele situatie waarin alles open is, nu zo goed als alle bestaande vanzelfsprekendheden ongeloofwaardig zijn geworden; in deze situatie is juist de Advaita relevant. Ten slotte is Otto Duintjer gericht op de toekomst, als hij een kritisch geluid laat horen bij diezelfde Advaita¬traditie. Daarna volgt een levendige discussie met het publiek dat op het symposium aanwezig was - er waren meer dan honderd mensen. Het boek wordt afgesloten met een aantal sprekende fragmenten uit de behandelde Upanishaden, die als parels van deze traditie mogen worden beschouwd. Hiermee heeft de lezer in een noten¬dop veel informatie over de geschiede¬nis van de Advaita Vedanta, haar rele¬vantie en waarde in de huidige tijd en kritische kanttekeningen gericht op de toekomst. Dit alles wordt verlevendigd door boeiende dialogen tussen zaal en sprekers.

Meditatieboekje € 9,90
Meditatieboekje

Van verschillende kanten was er de vraag naar korte meditatieteksten in een handzaam boekje dat gemakkelijk kan worden meegenomen en opengeslagen. De teksten verwijzen naar een waarheid die eerst misschien op afstand wordt begrepen. Als je meegaat met de verwijzing, functioneert de tekst als een voertuig dat je meeneemt naar een universum van waarheid. Dan wordt de waarheid gerealiseerd als een bewuste werkelijkheid. Neem voor elke tekst de tijd, minimaal een dag, om het zijn werk te laten doen. Blijf in die periode bij de tekst door hem vaker te lezen. Blijf in die periode bij de tekst door hem vaker te lezen, innerlijk te herhalen en met de inhoud mee te gaan.

Chakrayoga € 29,90
Chakrayoga

Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.Het eerste doel van dit boek is de lezer door eigen ervaring inzicht te geven in de verschillende levensenergieën en in de diverse lichamen die bij deze energieën aansluiten. De tweede doelstelling is de energieën te zuiveren, te helen en te laten ontplooien, waardoor een helder inzicht kan ontstaan in de eenheid en vrijheid van het zelf-zijn.Dit boek geeft een hedendaagse aanpak van de tantristische chakrayoga door de cultureel bepaalde voorstellingen en rituelen terzijde te laten en te blijven bij de eigen actuele ervaring van waar het in de tantra werkelijk om gaat.

Satsang € 29,90
Satsang

Douwe Tiemersma hield als advaitaleraar wekelijks gesprekken/satsangs sinds 1980, direct na zijn ingrijpende ontmoetingen met Sri Nisargadatta Maharaj in Bombay die hem een inwijding gaf. Nog voor zijn overlijden heeft Douwe een aantal van deze satsangs geselecteerd. In dit laatste boek zijn deze teksten die hij allen zelf heeft geredigeerd gebundeld. De vraag: wie ben ik, is de meest essentiële vraag die we kunnen stellen. Wie op dit punt werkelijk doorvraagt komt op het vlak van radicaal zelfonderzoek. Douwe Tiemersma verwees daar steeds naar in de satsangs: ga kijken, hoe zit het met jezelf? Hoe is het met je eigen situatie? Hij benadrukte het belang van een voortdurend zelfmeditatie en van het samengaan van inzicht én het leven in de praktische wereld. Zo kon hij mensen aan de hand van hun eigen ervaring leiden naar een inzicht dat hen tot op de grens bracht van die radicale Openheid: de meest fundamentele aard van onszelf. Daarbij probeerde hij -voor zover mogelijk- de toegangen tot die onuitsprekelijke Openheid ook intellectueel te verhelderen. "Douwe Tiemersma verbond op unieke wijze spirituele praktijk met filosofische reflectie", dr. Bruno Nagel (SCFA). De satsangs beginnen met een inleidende meditatie, gevolgd door vragen van de aanwezigen en de antwoorden van Douwe. Meer teksten, audio-opnamen en YouTubefilmpjes, zijn terug te vinden op: www.advaitacentrum.nl Uit het boek "Satsang" ... Dan zit je nog wel met een ervaring. D.T. Tot op het laatst zit je met een zekere zelfervaring, ja. Dan is er niet meer een afstandelijke waarneming, maar een interne zelfervaring, zonder kwaliteiten, zonder vorm Spanningsloos Ja, dan is er spanningsloze kennendheid ... Satsang wil zeggen: bijeenzijn in openheid. De gesprekken zijn gericht op de bewustwording van je meest eigen sfeer, je ware aard. Dat is de sfeer van volledige ontspanning en volkomen helderheid: de openheid zonder scheidingen, de afwezigheid van tweeheid (a-dvaita of non-dualiteit). De bewustwording vindt plaats door terug te gaan naar je eigen ervaring, de ervaring van je eigen situatie. (D.T.) Douwe Tiemersma (1945-2013) was eerst biologiedocent aan Pedagogische Academies. Daarna was hij docent wijsgerige antropologie en interculturele filosofie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waar hij ook een aantal symposia organiseerde waarbij de Advaita Vedanta centraal stond. Hij gaf sinds eind jaren '70 yoga (chakra- en prana-) en meditatie. In zijn lessen legde hij een steeds duidelijker accent op de Advaita. Zijn activiteiten resulteerden in 2000 in de oprichting van het Advaita Centrum in Gouda. Hij gaf vele jaren lang retraites en cursussen op het gebied van advaita. Daarnaast schreef hij vele boeken, meestal uitgegeven bij Uitgeverij Advaita. Ook schreef hij talrijke artikelen voor onder meer het tijdschrift Inzicht, waarvan hij medeoprichter en eindredacteur was. Douwe schreef ook het Voorwoord in "I AM THAT" van Nisargadatta. Verantwoording Douwe heeft met Victor Hooftman besproken dat hij de geredigeerde teksten zou verzamelen. Aan Henk Stam heeft hij gevraagd de tekstcorrectie te doen en aan Pia de Blok de eindredactie. Douwe Tiemersma (1945-2013) was biologiedocent aan Pedagogische Academies en daarna docent wijsgerige antropologie en interculturele filosofie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waar hij ook op symposia de advaita belichtte. Hij gaf sinds de jaren '70 yoga en meditatie. In de benadering van zijn lessen legde hij een steeds duidelijker accent op de Advaita Vedanta. Zijn activiteiten resulteerden in 2000 in de oprichting van het Advaita Centrum in Gouda. Daarnaast schreef hij vele boeken en talrijke artikelen voor onder meer het tijdschrift Inzicht, waarvan hij medeoprichter en eindredacteur was. Douwe schreef ook het Voorwoord in "I AM THAT" van Nisargadatta.SCFARecensie door Dr. Bruno Nagel"Douwe Tiemersma verbond op unieke wijze spirituele praktijk met filosofische reflectie", dr. Bruno Nagel (SCFA).

Pranayama € 29,50
Pranayama

Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod. Specifieke aspecten zijn de werking van het middenrif en daarmee de ademenergetische druk. Daarnaast gaat het vooral om een systematische inleiding in het veld van de ademenergie, die voor een groot deel samenvalt met de algemene levensenergie. De opzet is vooral die van een experimenteel onderzoek. Steeds wordt een beroep gedaan op de eigen ervaring om mentaal en gevoelsmatig een goede proefondervindelijke kennis te verkrijgen ('doe dit; wat ervaar je dan?') en het bevrijdende inzicht te bevorderen. Uit het voorwoord bij de tweede druk Het is verheugend dat er nu een tweede druk van Pranayama ligt. De eerste druk heeft zijn weg gevonden naar mensen die het de moeite waard vonden met ademenergetische oefeningen aan de slag te gaan. Velen vertelden dat de oefeningen hen geweldig hielpen meer vrijheid te ervaren. Diverse opleidingen tot yogadocent gebruiken het als lesboek. Er waren veel enthousiaste besprekingen in de tijdschriften. Bij het klaarmaken van de tweede druk was er de mogelijkheid de tekst te verbeteren. Verschillende delen zijn flink bijgewerkt op grond van nieuwe inzichten, vooral de hoofdstukken 10 en 19. Tekstuele fouten, vooral veroorzaakt bij de productie, zijn rechtgezet. ... Ook de tweede herziene druk zal voor velen een goede leidraad kunnen zijn op het pad van bewustwording en bevrijding.Yoga Nieuwsbrief van de Vereniging voor Yogaleerkrachten Nederland 25 nr. 89 (november 2003), p. 15-16Recensie door Mieke de BockDit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod. Specifieke aspecten zijn de werking van het middenrif en daarmee de ademenergetische druk. Daarnaast gaat het vooral om een systematische inleiding in het veld van de ademenergie, die voor een groot deel samenvalt met de algemene levensenergie. De opzet is vooral die van een experimenteel onderzoek. Steeds wordt een beroep gedaan op de eigen ervaring om mentaal en gevoelsmatig een goede proefondervindelijke kennis te verkrijgen ('doe dit; wat ervaar je dan?') en het bevrijdende inzicht te bevorderen. Uit het voorwoord bij de tweede druk Het is verheugend dat er nu een tweede druk van Pranayama ligt. De eerste druk heeft zijn weg gevonden naar mensen die het de moeite waard vonden met ademenergetische oefeningen aan de slag te gaan. Velen vertelden dat de oefeningen hen geweldig hielpen meer vrijheid te ervaren. Diverse opleidingen tot yogadocent gebruiken het als lesboek. Er waren veel enthousiaste besprekingen in de tijdschriften. Bij het klaarmaken van de tweede druk was er de mogelijkheid de tekst te verbeteren. Verschillende delen zijn flink bijgewerkt op grond van nieuwe inzichten, vooral de hoofdstukken 10 en 19. Tekstuele fouten, vooral veroorzaakt bij de productie, zijn rechtgezet. ... Ook de tweede herziene druk zal voor velen een goede leidraad kunnen zijn op het pad van bewustwording en bevrijding.Tijdschrift voor YogaRecensieDouwe Tiemersma heeft een uiterst praktisch boek over pranayama geschreven. Je wordt als het ware aan de hand meegenomen en er ontstaat een persoonlijk ontwikkelingspad. Aan bijna alles is gedacht.

Non-dualiteit € 29,90
Non-dualiteit

Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen."Als er ontspanning optreedt, verdwijnen de scheidingen tussen jezelf en het andere en de anderen. Dan ontstaat er heelheid en verdwijnen de conflicten.Als grenzen verdwijnen, ontstaat vanzelf geluk. Iedereen kent dit geluk, al is het maar in het besef dat het afwezig is. Dan is er het streven om dit weer te vinden."Douwe Tiemersma verwijst naar deze ontspanning en dit geluk en naar vele andere plaatsen om de lezer de non-dualiteit te laten herkennen in de eigen ervaring. Dan ontstaat er de bewustwording van een openheid zonder scheidingen die blijkbaar altijd al in de eigen sfeer aanwezig was, maar die nooit de status kreeg van echte werkelijkheid. Als de betrekkelijkheid van de wereld van de scheidingen en de waarheid en waarde van de fundamentele openheid duidelijk wordt, kan de dimensie van non-dualiteit in de eigen zijnservaring blijvend openbreken. Het gaat hier om een 'directe weg' van het levende inzicht, dat grote praktische consequenties heeft.Non-dualiteit is in alle grote religies en wereldbeschouwingen aanwezig. In de Advaita Vedânta, de Indiase stroming die teruggaat op de oude Upanishaden van de 8e - 6e eeuwis de non-dualistische visie uitgewerkt tot een filosofie. Ook in het boeddhisme en daoïsme en in de joodse, christelijke en islammystiek is de non-dualistische visie aanwezig als de hoogste waarheid: de hoogste werkelijk is die waarin geen tweeheid is tussen het 'hoogste' en de kern van zelf-zijn, de essentie van alles en iedereen.Het boek is ontstaan uit inleidingen en gesprekken met mensen die inzicht in non-dualiteit zochten en om een beschrijving en verduidelijking vroegen. De gespreksopnames werden uitgetypt tot de teksten die het belangrijkste materiaal van dit boek vormen. Samen met korte poëtische teksten vormen zij een goed toegankelijk boek over wat iedereen uiteindelijk zoekt.Dr. Douwe Tiemersma was docent wijsgerige antropologie en interculturele wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor zijn overlijden in 2013 gaf hij leiding aan het Advaita Centrum te Gouda, waar zijn activiteiten op het terrein van non-dualisme (advaita), yoga en meditatie waren ondergebracht.